วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

โครงการจัดหาน้ำบาดาล สำหรับโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง

 

โครงการจัดหาน้ำบาดาล สำหรับโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง
ภูขัด ภูเมี่ยง และภูสอยดาว บ้านร่มเกล้า ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก


1. หลักการและเหตุผล
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจศูนย์ ศิลปาชีพ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ในพื้นที่ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 และได้ทรงมีพระกระแสรับสั่งกับคณะเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ช่วยเจาะบ่อบาดาล เนื่องจากแล้งมากลงทุกปี
เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากร น้ำบาดาลได้ประสานงานกับคุณสหัส บุญญาวิวัฒน์ผู้ช่วยราชเลขาฯ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักพระราชวัง และขอทราบรายละเอียดข้อมูลกิจกรรมการใช้น้ำของโครงการจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้า สำรวจพื้นที่เบื้องต้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของแหล่งน้ำบาดาลที่จะนำมาใช้ทดแทนและสำรอง จากการสำรวจทางธรณีวิทยาเบื้องต้นและสำรวจ ขั้นรายละเอียด ด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์พบว่ามีแนวโน้มที่จะหาแหล่ง น้ำบาดาลมาใช้ทดแทน ได้อย่างเพียงพอที่จะนำมาใช้สนับสนุนโครงการของสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชประสงค์ต่อไป 

ขอขอบคุณ : http://www.dgr.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น